diamantDiamant, najdrahší drahokam na svete. Jeho názov pochádza zo starogréckeho "Adamas", čo znamená nepremožiteľný. Ich výskyt v prírode je veľmi unikátny. Diamant je priehľadný kryštál čistého uhlíka. Jeho výnimočné fyzikálne vlastnosti ho predurčujú na široké využitie. Asi najznámejšie využitie je v šperkárskej výrobe.

Diamanty sa hodnotia na základe merateľných vlastností, známych ako „štyri C“. Sú to:

  • farba (color)
  • čistota (clarity)
  • hmotnosť (carat)
  • výbrus (cut)


Farba (color)

Diamanty sa v prírode vyskytujú až v udivujúcej palete farieb. Farby diamantov sa môžu pohybovať od ružovej, cez červenú, modrú, zelenú, žltú a hnedú až po čiernu. Najvzácnejšie sa vyskytujúca farba u prírodných diamantov je červená a ružová, ďalej zelená, modrá a purpurová. Farebné diamanty sú známe pod názom „fancy colors“ (fancy farby, fantazijné farby).

Najcennejšie sú ale úplne bezfarebné diamanty. Sú to jediné drahokamy, u ktorých sa cení bezfarebnosť.

V porovnaní s farebnými diamantami sú ďaleko bežnejšie diamanty s ľahko nažltlou až sýtejšou žltou farbou. Tieto nažltlé diamanty sú radené ku skupine horších farebných diamantov.

Hodnotenie farieb
Pri hodnotení diamantu je jedným z hlavných faktorov jeho farba. Stupnica ako základ hodnotenia farieb diamantov začína úplne bezfarebnými diamantami, nasleduje zóna s ľahko sa zvyšujúcou farebnou sýtosťou, až k nižším farebným stupňom, ktoré vykazujú zreteľné žlté zafarbenie. K oceneniu farby diamantu používame stupnicu farieb, ktoré sa označujú veľkými písmenami abecedy, začínajúc písmenom D.

D - prvotriedne biely +
E - prvotriedne biely
F - veľmi biely +
G - veľmi biely
H - biely
I-J - ľahko tónovaný biely
K-L - tónovaný biely
M - ľahko nažltlý 1
N-O - ľahko nažltlý 2
P-R - ľahko nažltlý 3
S-Z - ľahko nažltlý 4
Žlté a farebné diamanty (fancy diamanty)

diamanty 002

Naše odporúčanie:
V šperkoch sa najčastejšie stretnete s diamantom farby G a H. My odporúčame farby D, E a F. Je lepšie investovať do lepšej farby, ako do vyššej čistoty. Čím je vyššia belosť diamantu, tým lepšie dokáže rozložiť farby na všetky farebné spektrá dúhy, viac žiari a upúta pozornosť.

Čistota

Pre čistotu diamantov bola taktiež vyvinutá stupnica hodnotenia od najčistejšieho až po najhorší. Inklúzie sú nečistoty vo vnútri diamantu alebo malé praskliny. Ich počet, veľkosť, umiestnenie a viditeľnosť rozhodujú o ich zaradení podľa stupnice čistoty. 

Označovanie čistoty diamantov:

LC - loup clean (dokonale čisté)
IF - alebo internally flawless
VVS1 - very, very small inclusion (veľmi, veľmi malé inklúzie)
VVS2 - very, very small inclusion (veľmi, veľmi malé inklúzie)
VS1 - very small inclusion (veľmi malé inklúzie)
VS2 - very small inclusion (veľmi malé inklúzie)
SI1 - small inclusion (malé inklúzie)
SI2 - small inclusion (malé inklúzie)
P1 - piqué 1 (stredné inklúzie)
P2 - piqué 2 (väčšie inklúzie-môžu byť viditeľné voľným okom)
P3 - piqué 3 (veľké inklúzie-viditeľné voľným okom)


Naše odporúčanie:

Čistota SI1 je najčastejšie používaná v šperkoch. Pomer cena-kvalita je výborná. Pri menších kamienkoch nemá význam investovať do vyšších čistôt.

Hmotnosť
Okrem farby, čistoty, brusu je hmotnosť (váha) ďalším určujúcim faktorom pre určenie hodnoty diamantu. Hmotnosť všetkých drahokamov sa medzinárodne meria v karátoch (ct).

1 ct = 200 mg

Pamätajte však na to, že dva diamanty rovnakej hmotnosti môžu mať rozdielnu hodnotu.
diamanty 003

diamantBrus
Brus je dôležitou charakteristikou diamantu. Surové diamanty svoju krásu skrývajú pod žlto,šedo alebo hnedo zafarbeným povlakom, ktorý pokrýva mnoho prírodných kameňov. Až vďaka výbrusu môžu diamanty dokonale zažiariť. Je to jediné kritérium zo 4C, ktoré je najviac ovplyvniteľné človekom, ostatné kritériá sú dané prírodou. Brúsenie diamantov môžeme považovať za umenie aj vedu zároveň.

 

Diamant, či briliant?

Mnoho ľudí nevie, aký je rozdiel medzi diamantom a briliantom. Vysvetlíme vám tieto pojmy.

Diamant je prírodný kameň a briliant, je názov brusu. Okrúhly briliantový výbrus je najideálnejší tvar, diamant odráža vtedy najviac svetla, dokáže svetlo rozložiť na celé spektrum farieb dúhy.

Briliantový brus – okrúhly briliantový brus je najpoužívanejší. Má 32 faziet a tabuľku na korune a 24 faziet na pavilonu. Autorom moderného briliantového brusu je matematik a milovník drahých kameňov Marcel Tolkowsky.

Pri diamantoch s briliantovým brusom v ideálnych proporciách vzniká efekt Srdcia a Šípy (Hearts and Arrows). Je možné ho pozorovať v špeciálnym prehliadači, keď je pri pohľade na tabuľku viditeľných osem pravidelných šípov a pri pohľade na diamant zo strany pavilónu je pozorovateľný vzorec v tvaru ôsmich sŕdc.
diamant 001diamant 002

Typy diamantových brusov:
typy diamantov
diamant princessBrus princess – princess je štvorboký brus diamantu s ostrými rohmi, ktorý v poslednej dobe naberá na popularite. Brus princess má veľmi dobrý oheň a brilianciu.

Diamant vybrúsený v ideálnych proporciách odráža späť väčšinu svetelných lúčov s minimálnou stratou – to spôsobuje jeho vysokú brilanciu a žiari.

Keď kupujete šperk s diamantom, požadujte certifikát kvality diamantu, vystavený nezávislým gemologickým laboratóriom. Pri menších diamantoch sa medzinárodné certifikáty nevystavujú, bolo by to finančne nákladné a šperk by to zbytočne predražilo.

Najznámejšie spoločnosti na certifikovanie diamantov sú: GIA, IGI, HRD. Najviac cenené sú certifikáty od spoločnosti GIA (Gemological Institute of Amerika), najstaršej a najznámejšej spoločnosti na certifikovanie diamantov. Bola to práve GIA, ktorá na začiatku minulého storočia vyvinula teraz už bežne používané hodnotenie diamantov podľa už vyššie spomínaných štyroch C.

Medzinárodne uznávané laboratóriá spravidla certifikujú diamanty od 0,30 ct a vyššie. Certifikát od laboratória HRD Antwerp, GIA (Gemological Institute of Amerika) a IGI (International Gemological Institute) zákazníkovi garantuje, že diamant bol precízne a nezávisle posúdený niekoľkými na sebe nezávislými znalcami za použitia najmodernejších technologických prostriedkov.

cislo diamantuVäčšina diamantov s medzinárodným certifikátom má na rundiste laserové označenie s číslom certifikátu, ktoré sa dá vyhľadať v databáze príšlušného laboratória.

gia diamantygia diamanty2Naše odporúčanie:
Certifikát vystavený samotným predajcom nie je objektívny, iba certifikát od nezávislej gemologickej spoločnosti je garanciou deklarovaných kvalitatívnych parametrov diamantu.