chromdiopsitDiopsid je celkom bežný horninotvorný nerast, ktorý v prírode väčšinou nie je príliš nápadný. Môže mať rôzne farby. Zelená až hnedozelená farba bežného diopsidu je spôsobená prímesou železa, jasne zelená farba chromdiopsidu je spôsobená chrómom.Chromdiopsid v klenotníctve sa začal využívať celkom nedávno. V roku 1988 boli objavené náleziská drahokamového chromdiopsidu na východnom Sibíri. Obľuba tohto kameňa odvtedy postupne vzrastá.
Najviac cenená je sýta jasne zelená farba. Farba chromdiopsidu je pomerne sýta, u väčších kameňov môže vyzerať ako čierna.

Chromdiopsid nebýva nijako upravovaný.