mokume ganeMokume gane je stará technika spájania materiálov rozličnej farby a kvality za účelom dosiahnutia farebných efektov po umeleckom spracovaní. Táto technika vznikla koncom 17. storočia v Japonsku. Vo voľnom preklade názov znamená „kov so vzorom dreva". Spočiatku sa táto technika používala k výrobe častí samurajských mečov (rukoväť). Neskôr sa mokume gane začalo používať i na výrobu šperkov.


Mokume gane vzniká vrstvením rôznych drahých kovov (minimálne 15 vrstiev), ktoré tvoria farebný kontrast. Sú neoddeliteľne spojené a rôznymi úpravami deformované. Vznikajú tak neopakovateľné vzory.

Rozmanitosť farieb a tvarov vzniká vhodným použitím kovov a zliatin, ale tiež leptaním, rytím, leštením. Tak ako každý človek je originál, tak aj každý šperk vyrobený touto technikou je neopakovateľný a jedinečný.