Unheated/Untreated

- bez úprav

Heated

– v súčasnej dobe cca 99% všetkých vyťažených zafírov a rubínov prechádza týmto procesom. Je to úplne bežný postup, pri ktorom sa korundy zahrievajú v peciach. Tým sa mierne zbavujú malých vnútorných nečistôt a tiež tým môže dôjsť k zlepšeniu, či zmene ich farby. Tieto úpravy sú všeobecne akceptované, nakoľko sa pri tejto úprave nepridávajú žiadne chemikálie a výsledný efekt je stály.

Ďalšie drahokamy, ktoré bývajú často tepelne upravené, sú napr. tanzanit, akvamarín, topáz, apatit, niektoré farby turmalínu, číry zirkón, citrín. Kamene, ktoré bývajú vždy tepelne upravené sú napr. zelený ametyst, či modrý zirkón.

Beryllium heated

– najmodernejší spôsob odfarbovania korundov. Je to difúzny proces, pri ktorom sa pri ohreve korundu pridáva berílium. Na rozdiel od klasickej difúzie má táto metóda výhodu v tom, že berílium často preniká hlbšie pod povrch kameňa a ten je možné v prípade potreby prebrúsiť/preleštiť. Farba takto odfarbeného kameňa je je stála. Korundy sú v dnešnej dobe upravované veľmi často.

Diffusion

– difúzia je proces, pri ktorom sa drahokam spolu s inými prvkami, ktoré sa bežne nachádzajú napríklad v korundoch (železo, chróm, mangán,titán...) dlhodobo zahrievajú tesne pod hranicou bodu tavenia korundu. Tým sa docieli sfarbenie korundu, či jeho zmena farby. Táto metóda však nie je pre trh s drahými kameňmi prijateľná, pretože tieto látky neprestupujú celým korundom, ale len do hĺbky 0,1 – 0,5 mm. Tieto kamene už nie je možné nechať prebrúsiť, pretože by stratili svoju farbu.

Oiled

– impregnácia prírodným či syntetickým olejom alebo živicou sa používa napr. pri smaragde či turmalíne.

Irradiation

– v dnešnej dobe sa používa niekoľko spôsobov ožarovania, ktorými (niekedy v kombinácii so zahrievaním) je možné niektoré drahokamy meniť/upravovať ich farbu. Ožarovanie sa najčastejšie používa napríklad pri diamante a pri niektorých farebných kameňoch, napríklad fluoride, heliodore, morganite, niektorých farbách turmalínu, záhnedy, žltý - takzvaný „lemon" kremeň, či pri modrom topáze.
Spoľahlivá identifikácia tejto úpravy nie je možná.

Coating

– úprava kameňov nanášaním tenkej vrstvy farebného filmu. Dnes sú už tieto filmy veľmi trvalé a takto upravené kamene vydržia až niekoľko desaťročí. Kameň by však nemal byť vystavovaný príliš vysokým teplotám, agresívnym tekutinám a kyselinám, ani by nemal byť čistený ultrazvukom. Používa sa napríklad pri topáze, kremeni a iných.

Glass Filling/Flux healing

– väčšina vyťažených rubínov je veľmi zlej kvality, obsahujú toľko inkúzíí, či dutín, že zvyčajne nie sú ani transparentné a už pri brúsení by sa mohli rozlomiť. Rubíny sa preto upravujú sklenenou alebo inou výplňou, ktorá tieto dutiny zacelí. Táto výplň funguje zároveň ako lepidlo, vďaka ktorému kameň drží pohromade a zároveň ako prostriedok, ktorý „maskuje" zlú kvalitu pôvodného materiálu. Nie vždy je však množstvo tohto plniva rovnaké a preto sa obecne táto úprava dá (rovnako ako pri smaragde) kvalifikovať do troch kategórií:

  1. malý/nepatrný vplyv na čistotu
  2. stredný vplyv na čistotu
  3. výrazný vplyv na čistotu


Kameňov len s nepatrným množstvom výplne je veľmi málo a ich ceny sú mnohonásobne vyššie, ako kamene s priemerným množstvom výplne. Kamene s výraznou výplňou sú veľmi lacné až takmer bezcenné a takých kameňov je dnes najviac. V prípade, že máte taký kameň, dajte pozor, aby neprišli do styku s kyselinami, pretože by mohli výplň rozleptať a ani nemôžu byť vystavené príliš vysokým teplotám (napr. nad 600ºC pri osádzaní kameňa do šperku).
Kamene môžu byť čistené v parnej alebo ultrazvukovej čističke.