Typ I

Typ II

Typ III

IF

Úplne bez inkúzií. Drahokamové kryštály typu I s takou čistotou sú pomerne dostupné Úplne bez inklúzií. Kryštály typu II s takou čistotou sú pri menších kusoch dostupné, u väčších sú vzácne Úplne bez inklúzií. Kryštály typu III s takou čistotou sú extrémne vzácne.

VVS

Veľmi malé inklúzie, tažko objaviteľné kvalifikovaným odborníkom s použitím 10-násobne zväčšujúcou lupou. Okom čistý. Veľmi malé inklúzie, pomerne ľahko objaviteľné kvalifikovaným odborníkom s použitím 10-násobne zväčšujúcej lupy. Okom čistý. Viditeľné inklúzie s použitím 10-násone zväčšujúcej lupy. Zvyčajne okom čistý.

VS

Malé inklúzie, pomerne ľahko objaviteľné kvalifikovaným odborníkom s použitím 10-násobne zväčšujúcej lupy. Zvyčajne okom čistý. Viditeľné inklúzie s použitím 10-násobne zväčšujúcej lupy. Môžu byť okom viditeľné. Veľké alebo početné inklúzie s použitím 10-násobne zväčšujúcej lupy. Okom viditeľné inklúzie.

SI

Malé až viditeľné inklúzie pri pozorovaní okom. Viditeľné až zjavné inklúzie pri pozorovaní okom. Zjavné až veľmi nápadné inklúzie pri pozorovaní okom.

I

Viditeľné až zjavné inklúzie pri pozorovaní okom Zjavné až veľmi nápadné inklúzie pri pozorovaní okom Veľmi inkludovaný kryštál, väčšinou nepriehľadný

Dcl

Netransparentný Netransparentný Netransparentný