vltavinVltavín patrí do skupiny tektitov. Nie všetky tektity majú drahokamovú hodnotu. Najviac cenené sú tektity z južných Čiech, známe pod názvom vltavín. Sú to väčšinou zelené alebo zelenavo hnedé prírodné kremičitanové sklá, ktoré sa líšia od skiel umelých alebo sopečných. Na rozdiel od sopečných skiel prakticky neobsahujú vodu.Vltavíny sú veľké obvykle len niekoľko centimetrov. Priemerná hmotnosť českých vltavínov je 6,7 g a vo svete patria k najkrásnejším.

Zvláštne sú tvary vltavínov: disky, gule, kvapky, ovály, tyčinky, cylindrické tvary alebo i nepravidelné kusy.

Známe náleziská:

južné Čechy (vltavín), juhovýchodná Ázia (indočínity, filipínity, billionity) a Austrália (australity).